nederlandsfranšaisenglish
» contact» nieuws
Moet er worden afgeschreven op gebouwen?
Is men nog verplicht af te schrijven als de gebruikswaarde van het gebouw niet meer verder daalt ?

Het is niet verplicht is om af te schrijven op activa in aanbouw (gebouwen in oprichting).

De vraag wordt gesteld of het interessant is om af te schrijven op een gebouw dat niet meer verder in waarde daalt.

Boekhoudtechnische interpretaties suggereren dat er niet meer moet worden afgeschreven in geval van technische en economische slijtage of bij de berekening van de af te schrijven waarde.

Uit art. 64 KB/W.Venn. kan worden afgeleid dat het niet afschrijven als een anticipatie van een terugname kan worden aanschouwd.

Niet meer afschrijven is zelfs verplicht wanneer zou blijken dat dergelijke afschrijving het getrouwe beeld in gedrang zou brengen.Alle berichten