nederlandsfranšaisenglish
» contact» nieuws
Klare taal over nieuwe wet op de mede-eigendom
Zoals we in één van onze vorige BIV-mails aankaartten, is er nog altijd heel wat onduidelijkheid over de toepassing van de nieuwe wet op de mede-eigendom. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies (CD&V) schiep deze week echter al op één punt klaarheid in de Kamercommissie Justitie.


Uit bezorgdheid voor de stijgende kosten voor de mede-eigenaars vroeg PS-parlementslid Linda Musin of alle wijzigingen die de nieuwe wet met zich meebrengt al dan niet in een authentieke akte moeten worden vastgelegd. Het antwoord van Devlies luidde als volgt: ‘Als er wijzigingen worden aangebracht in het reglement van mede-eigendom, moet er niet noodzakelijk een  nieuwe authentieke worden opgesteld. Al kan de vereniging van mede-eigenaars daar wel altijd voor kiezen. Voor de basisakte is de situatie iets anders: als er daarin aanpassingen gebeuren, moeten die wél in een authentieke akte worden opgenomen’. 

Voor het verslag van de Kamercommissie Justitie van 5 april 2011 (zie pag.7 van de site: http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/53/ac190.pdf ).
Bron: BIV


Alle berichten