nederlandsfranšaisenglish
» contact» nieuws
De Nieuwe Wet op de Mede-eigendom en haar gevolgen op verzekeringsvlak?
Zeker in het kader van de Nieuwe Wet op de Mede-eigendom is het nuttig dat u als syndicus even stil staat bij enkele belangrijke gevolgen van deze wet op verzekeringsvlak.

Beheerraad wordt Raad van Mede-eigendom

De beheerraad wordt omgedoopt naar de « Raad van Mede-eigendom ».  De Raad van Mede-eigendom bestaat uitsluitend uit mede-eigenaars en is een verplicht orgaan voor een gebouw dat bestaat uit minimum 20 kavels (uitgezonderd kelders/garages en parkeerplaatsen). In geval van minder dan 20 kavels kàn een Raad van Mede-eigendom opgericht worden, maar dit is niet verplicht.

Deze raad heeft als opdracht de taken van de syndicus te controleren en zij kan van de Algemene vergadering een specifieke opdracht of delegatie krijgen.

Aangezien deze Raad van Mede-eigendom geen rechtspersoonlijkheid heeft, zijn de leden van deze raad individueel aansprakelijk voor de daden die zij stellen in hun functie als lid van de Raad van Mede-eigendom. In het algemeen kan artikel 1922 van het Burgerlijk Wetboek als toetssteen gebruikt worden, stellende dat ‘de lasthebber niet alleen aansprakelijk is voor zijn opzet, maar ook voor zijn schuld in de uitvoering van zijn opdracht …’

Bijgevolg is het ten zeerste aangewezen dat de aansprakelijkheid van deze personen verzekerd wordt.

Te denken valt aan:

  • onopzettelijke vergissingen, bijvoorbeeld:  de goedkeuring van een betalingsorder aan uittredende mede-eigenaars m.b.t. het reservekapitaal.
  • vergetelheid: iemand van de mede-eigenaars rapporteert een gevaar dat niet doorgegeven werd aan de syndicus …

Commissaris van de rekeningen

De nieuwe Wet op de Mede-eigendom verplicht elke mede-eigendom om jaarlijks een « Commissaris van de Rekeningen » aan te duiden. Deze persoon, al dan niet mede-eigenaar, zal instaan voor de controle van de rekeningen van de Vereniging van Mede-eigenaars. Zijn of haar verplichtingen staan beschreven in het « reglement van mede-eigendom ». Het is duidelijk dat deze persoon een niet te onderschatten verantwoordelijkheid draagt. Zo is het niet ondenkbaar dat - in geval deze een fout en fraude van de syndicus over het hoofd ziet -  de commissaris van rekeningen aansprakelijk gesteld wordt door de VME.

Het is m.a.w., net zoals bij andere soortgelijke beroepen als accountants, advocaten …,  geen overbodige luxe om deze persoon een aansprakelijkheids-verzekering  aan te bieden.

Aansprakelijkheid van de syndicus

De Nieuwe Wet op de Mede-eigendom verplicht elke syndicus, zowel niet-professionneel als profesionneel een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven die de uitoefening van zijn taak dekt. De wetgever vermeldt tevens dat in geval van een niet-profesionnele syndicus, deze verzekering dient aangegaan te worden op kosten van de Vereniging van Mede-eigenaars.Alle berichten