nederlandsfranšaisenglish
» contact» nieuws
Bekendmaking van de gegevens van de mede-eigenaars

Kan een syndicus zich achter de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer verschuilen om de gegevens van mede-eigenaars aan andere mede-eigenaars van het betrokken gebouw niet over te maken?


Wij worden soms geïnterpelleerd door mede-eigenaars die erover klagen dat hun syndicus weigert om de gegevens van de andere mede-eigenaars van hetzelfde gebouw aan hen mee te delen.

In het algemeen motiveert de betrokken syndicus zijn weigering, meestal te goeder trouw, door de wetgeving met betrekking tot de privacy, en in het bijzonder de bescherming van persoonsgegevens, aan te halen.

Volgens de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (het officiële en onafhankelijke controle-orgaan dat belast is met het toezicht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het aanwenden van persoonsgegevens), mag de syndicus niet weigeren om aan een mede-eigenaar de namen en adressen van de andere mede-eigenaars bekend te maken, indien deze mededeling het antwoord is op een ondubbelzinnig en gegrond verzoek dat gebaseerd is op de staat van onverdeeldheid, waarbij het niet aan de syndicus is om te oordelen over de opportuniteit van het verzoek op voorwaarde dat dit - op zijn minst formeel - juist gemotiveerd is.

De mededeling van de namen en adressen van de mede-eigenaars kan inderdaad noodzakelijk zijn, onder meer om de mede-eigenaar(s), die hierom feitelijk verzoek(t)(en), de gelegenheid te geven om zijn (hun) rechten uit te oefenen. Dit is bijvoorbeeld het geval in het kader van artikel 577-6, § 2 van het Burgerlijk Wetboek op grond waarvan de algemene vergadering bijeengeroepen kan worden op vraag van één of meerdere mede-eigenaars die minstens één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit veronderstelt op zijn minst dat deze mede-eigenaars kunnen overleggen over de opportuniteit om een algemene vergadering samen te roepen.

Dit standpunt heeft betrekking op de namen en adressen van de mede-eigenaars. Daarentegen is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van mening dat de bekendmaking van een privé-telefoonnummer niet zonder de toestemming van de betrokken persoon kan plaatsvinden, waarbij de Commissie er ook aan herinnert dat de overgemaakte gegevens toereikend, ter zake dienend en niet overmatig mogen zijn ten opzichte van de uiteindelijke doeleinden van de behandeling.

Wij hielden eraan om hierbij deze regels in herinnering te brengen aan onze leden-syndici.

 

Datum : 30/08/2010 14:26:54 - Bron : BIVAlle berichten