nederlandsfranšaisenglish
» contact» nieuws
COMFORT PLUS PLAN
 • Gewone syndicus opdracht (BW art 577-2 t/m 14)
 • Schoonmaak
 • Onderhoud + klusjes
 • We zijn 24u/7d bereikbaar tijdens de weekdagen
 • 48u online juridisch advies
Wat zijn onze troeven en verschillen we van andere syndici?
 1. Wij zijn voorstander van transparantie en gebruiksgemak voor de medeëigenaars. Dit houdt in dat u uw rekening van de VME en balans ten alle tijden online kan raadplegen. Ook alle contracten en documenten die van toepassing zijn voor uw gebouw kan u via deze weg raadplegen.
 2. Vanaf voorjaar 2011 kan u ook meldingen maken van technische problemen in het gebouw via een online systeem, u ziet of reeds iemand het probleem gemeld heeft en zal u kunnen zien wanneer de technieker langskomt.
 3. We kunnen iedereen bedienen in NL, FR en EN.
 4. Onze eigen schoonmaakploeg zal voor de netheid van het gebouw zorg dragen: 1x per week komt de schoonmaakploeg langs en doet alle ramen op het gelijkvloers, deuren, spiegels, brievenbussen, gangen, trappen, liften. 1x per maand worden de garages en keldergangen gepoetst. Het materiaal is in de kostprijs inbegrepen.
 5. Onze mobiele concierge zet wekelijks uw vuilbakken buiten en alle kleine klusjes, dringende klussen worden binnen de 48u opgelost.
 6. Mits deze optie, kan er ook mits een voorafgaande besproken prijs met uw syndicus, kleine persoonlijke klusjes worden uitgevoerd ten laste van die eigenaar die de persoonlijke klus aanvraagt.
 7. Binnen de 48u online juridisch advies: heeft u juridische vragen, u kan deze per email vragen aan onze jurist en u ontvangt binnen de 48u een antwoord. Echter is deze informatie louter informatief en niet bindend.
Wat doen we nog voor u?
 1. De algemene vergadering bijeenroepen op de door het reglement vastgestelde dagen en wijze of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.
 2. De beslissingen van de algemene vergadering notuleren en laten tekenen op de vergadering door de nog aanwezige medeëigenaars, Voorzitter en Secretaris.
 3. De beslissingen van de Algemene Vergadering uitvoeren en laten uitvoeren.
 4. Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars beheren:
  1. De vereniging van mede-eigenaars zal voor zijn werkkapitaal beschikken over een aparte bankrekening waarover alleen de syndicus handtekeningsbevoegdheid heeft.
  2. De syndicus zal slechts betalingen verrichten voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars mits voorlegging van bewijskrachtige stukken opgesteld op naam van de vereniging.
  3. De syndicus zal 1x per jaar een afrekening van het gemeenschappelijk en privatief verbruik maken, echter kan u ten alle tijden de tussenbalans bekijken online. Deze afrekening omvat:
   1. een kostenopgave per kostensoort en verdeelsleutel
   2. een tabel voor de verdeling van de kosten tussen de mede-eigenaars of een individuele afrekening van de te verdelen kosten
   3. een vermogensstaat van de vereniging van mede-eigenaars
  4. de syndicus zal alle wettelijke documenten opstellen conform het taalstatuut van de gemeente waar de mede-eigendom is gelegen. Is meertalig beheer noodzakelijk of gewenst door de mede-eigenaars, dan maakt dit het voorwerp uit van een supplementaire honorering, ten laste van de mede-eigendom, en vast te leggen in het mandaat.
 5. De vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigen zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken.
 6. De inlichtingen verstrekken binnen de 30dagen op verzoek van de notaris en dit ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.
 7. Aan elke persoon, die het gebouw krachtens een persoonlijk of zakelijk statuut bewoont, doch in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum mede delen van de vergaderingen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemene delen te laten geworden.
 8. Het bijwerken van het reglement van orde telkens de algemene vergadering hiertoe besluit.
 9. Het verrichten van de kennisgevingen.
Vraag vrijblijvend een offerte aan en ontvang nu 3 maanden gratis poetsen!

Login klanten