nederlandsfranšaisenglish
» contact» nieuws
BASIS PLAN
 • Gewone syndicus opdracht (BW art 577-2 t/m 14)
 • We zijn van 9u-12u bereikbaar tijdens de weekdagen (uitgezonderd dringende gevallen)
Waarin verschillen we van andere syndici?
 1. Wij zijn voorstander van transparantie en gebruiksgemak voor de medeëigenaars. Dit houdt in dat u uw rekening van de VME en balans ten alle tijden online kan raadplegen. Ook alle contracten en documenten die van toepassing zijn voor uw gebouw kan u via deze weg raadplegen.
 2. Alle activiteiten voor uw gebouw houden we systematisch bij.
 3. We kunnen iedereen bedienen in NL, FR en EN.
Wat houdt dit in en wat doen we voor u?
 1. De algemene vergadering bijeenroepen op de door het reglement vastgestelde dagen en wijze of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.
 2. De beslissingen van de algemene vergadering notuleren en laten tekenen op de vergadering door de nog aanwezige medeëigenaars, Voorzitter en Secretaris.
 3. De beslissingen van de Algemene Vergadering uitvoeren en laten uitvoeren.
 4. Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars beheren:
  1. De vereniging van mede-eigenaars zal voor zijn werkkapitaal beschikken over een aparte bankrekening waarover alleen de syndicus handtekeningsbevoegdheid heeft.
  2. De syndicus zal slechts betalingen verrichten voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars mits voorlegging van bewijskrachtige stukken opgesteld op naam van de vereniging.
  3. De syndicus zal 1x per jaar een afrekening van het gemeenschappelijk en privatief verbruik maken, echter kan u ten alle tijden de tussenbalans bekijken online. Deze afrekening omvat:
   1. een kostenopgave per kostensoort en verdeelsleutel
   2. een tabel voor de verdeling van de kosten tussen de mede-eigenaars of een individuele afrekening van de te verdelen kosten
   3. een vermogensstaat van de vereniging van mede-eigenaars
  4. de syndicus zal alle wettelijke documenten opstellen conform het taalstatuut van de gemeente waar de mede-eigendom is gelegen. Is meertalig beheer noodzakelijk of gewenst door de mede-eigenaars, dan maakt dit het voorwerp uit van een supplementaire honorering, ten laste van de mede-eigendom, en vast te leggen in het mandaat.
 5. De vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigen zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken.
 6. De inlichtingen verstrekken binnen de 30dagen op verzoek van de notaris en dit ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.
 7. Aan elke persoon, die het gebouw krachtens een persoonlijk of zakelijk statuut bewoont, doch in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum mede delen van de vergaderingen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemene delen te laten geworden.
 8. Het bijwerken van het reglement van orde telkens de algemene vergadering hiertoe besluit.
 9. Het verrichten van de kennisgevingen.
Vraag vrijblijvend een offerte aan